Mỹ phẩm cao cấp AS’BEAU được Sở y tế TP.HCM cấp phép lưu hành trên toàn Quốc